Välj en sida

om väståkra lantbruk

Väståkra Gård är en tillköpt gård till vår familjs ursprungsgård Sydåker Gård. Den förvärvades år 2004 med målet att utöka vår redan befintliga verksamhet inom lantbruk.  Vi har bedrivit lantbruk i vår familjs regi sedan fya generationer tillbaka. Idag är det jag Peter och min sambo Linda som driver gården. Idag driver vi tre olika verksamheter på gården. Dels så utvecklar vi hö och dels arbetar vi med produktion av lammkött och lammskinn. Även en utsädesodling finns på gården.  En grundläggande del i vårt arbete är att miljötänket ska genomsyra våra olika verksamheter. Oavsett vad vi vill förändra eller förbättra så kommer miljön först i vårt arbete.

 

Vem är vi?

Jag heter Peter och jag är 44 år gammal. Mitt liv har fram tills idag alltid kretsat kring jordbruk. Jag har ett stort intresse för djur och lantbruk i stort. Det är ett fritt arbete som skapar nya kreativa utvecklingmöjligheter för mig och ingen dag är den andra lik. Jag brinner för att arbeta med att förbättra våra produkter. Min sambo Linda kommer från Värmland och är 40 år gammal. Linda har ett stort djurintresse och är utbildadsamt legitimerad djurskötare. Hon är lanslagsmeriterad i sporten fårvallning. Detta intresse av vallning var startskottet för vår fårverksamhet idag.

Verksamheter idag

Idag ligger gårdens fokus på tre  verksamheter. Våra lamm, vårt hö och vår växtodling. Vår nyfikenhet driver oss till ständig utveckling och förbättring av våra verksamheter och vi vill kunna presentera de absolut bästa produkterna för våra kunder.  Det är ett mycket kreativt arbete som skapar nya lärandemöjligheter för oss på nästan daglig basis. Arbetet ställer dessutom höga krav på oss vilket vi tycker om och det blir extra givande när vi ser att våra kunder verkligen uppskattar vår strävan om att skapa det absolut bästa för dem.

Miljöarbete

Att vår miljö är viktig det vet väl alla! Vi fokuserar alltid på att miljön och naturen ska må bra. Denna tanke genomsyrar alla våra arbetsprocessor gentemot våra produkter. När det gäller höet så sår jag klöver tillsammans med gräset så att den producerar och binder kväve i gräset. Höet blir då gödslat på naturlig väg och minskar konstgödslandet.Vi gödslar dessutom med hästgödsel vilket även det gjort att konstgödseln har minskat än mer.  Vi försöker dessutom hålla marken grön så stor del av året som möjligt. Detta i sin förhindrar eventuella kväveläckage ut i vår närmiljö och att en ökad kolinlagring sker på naturlig väg. Under vintertid används denna mark och sådd som foder till våra får. Detta i sin tur betyder att vi har kunnat minska foderproduktionen med tillhörande plaståtgång under vinterhalvåret. Vi hoppas att ni genom dessa ord fått en liten inblick i hur vårt arbete på gården fungerar. Finns det frågor som uppkommit hos er under läsandets gång så tveka inte och ställa dem, antingen här via hemsidan eller när vi förhoppningsvis träffas.

väståkra lantbruk

Södra Virestads byaväg 32
231 91 Trelleborg
0708 50 85 87
info@vastakra.com